‎⁨روابط تجاری اساسی با اشخاص حقیقی و حقوقی⁩

بر اساس ماده 129 قانون تجارت اعضای هئیت مدیره شرکتها، شریک یا عضو هئیت مدیره یا مدیر عامل در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود نمی­توانند بدون اجازه هئیت مدیره به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم در معامله شوند.
در صورت اجازه هئیت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. بر همین اساس بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند، همچنین در تهیه صورتهای مالی شرکت الزامات استاندارد حسابداری شماره 12 در خصوص افشای اطلاعات اشخاص وابسته رعایت خواهد شد.