منابع اطلاعاتی مورد استفاده سبدگردانی

روش های تجزیه و تحلیل و ارزیابی در شرکت نجم را به طور کلی به سه دسته بنیادی (تکنیکال - بنیادی - مالی رفتاری)

از این سه روش بیان شده به صورت منفرد یا در ترکیب و تلفیق با هم استفاده می‌شود.

تکنیکال :

تحلیل تکنیکال سعی در پیش‌بینی قیمت سهم در آینده با توجه به قیمت‌‌های آن در گذشته دارد. این نوع از تحلیل بیشتر کاربرد کوتاه مدت دارد.


بنیادی :

اما تحلیل بنیادین یک شرکت شامل تحلیل گزارش‌های مالی و سلامت مالی شرکت، مدیریت و امتیازات رقابتی، رقبا و بازارهای مربوطه ‌است. تمرکز اصلی بر شرایط اقتصادی، نرخ بهره، تولید، سودآوری و مدیریت است. وقتی سهام، قرار داد‌های آتی  یا ارز مورد تحلیل بنیادین قرار می‌گیرد دو رویکرد اساسی وجود دارد: تحلیل پایین به بالا و تحلیل بالا به پایین. این عبارات جهت تمیز دادن چنین تحلیل‌هایی از سایر تحلیل‌های سرمایه گذاری نظیر تحلیل‌های کمی و تکنیکی است. تحلیل بنیادین بر اساس اطلاعات و داده‌های گذشته و فعلی با هدف پیش‌بینی مالی انجام می‌پذیرد. اهداف متعددی برای این تحلیل وجود دارد.

1 ) تعیین ارزش سهام شرکت و پیش‌بینی تغییرات آتی قیمت

2 ) برآورد عملکرد تجاری

3 ) ارزیابی مدیریت و اتخاذ تصمیمات داخلی جهت محاسبه ریسک اعتباری

در تحلیل بنیادین اساس پیش‌بینی بر مبنای وقایع و رخدادهای واقعی پایه‌گذاری شده‌است. استراتژی روش محاسبه نقاط ورود به بازار و خروج از آن است.

مالی رفتاری :

مالی رفتاری به کاربرد روانشناسی در مباحث مالی می‌پردازد. این حوزه با بررسی رفتار سرمایه‌گذاران تاثیرات این رفتارها را بر بازارهای مالی مورد بررسی قرار می‌دهد.